Bohag 2010

Försäkring ansvar enligt Bohag 2010

Ert bohag är försäkrat i Sverige, Norden samt Västeuropa under vår hantering vid såväl lastning/packning samt under transport och lossning och eventuella uppackning. Maxbeloppet är 20 pris basbelopp alltså ca 900 000 SEK Maxbeloppet går att höja till extra kostnad, kontakta oss för offert.
Om ni har något som har ett värde över ett pris basbelopp så måste ni informera om detta (ca 40 000 kr) ur försäkringssynpunkt då det eventuellt behöver tecknas en tilläggsförsäkring för specifikt gods.

Läs mer

Göteborg

Amalia Jönssons Gata 12
411 25 Göteborg

Tel 0771-210101

Borås

Sagagatan 17
506 35 Borås

Tel 0771-210101

Halland

Gamla Kyrkbacken 2A
432 45 Varberg

Tel 0771-210101

Skåne

Gasverksgatan 9
261 35 Landskrona

Vinkelgatan 5
211 24 Malmö

Tel 0771-210101