Vad är Bohag 2010?

VAD ÄR BOHAG 2010?

Bohag 2010 är en överenskommelse och en dokumentation mellan branschorganisationerna och konsumentverket som syftar till att skapa ett grundläggande regelverk för relationen mellan flyttfirma och dig som kund.

Dokumentet Bohag 2010 går i detalj in på vad du som konsument och vad vi som transportör ska tänka på när vi gör upp ett avtal om flytt. I dokumentet framgår bl.a. vilka skyldigheter som finns hos respektive part, vad som gäller för betalning och avbokning samt hur man ska gå till väga om något gods skulle bli skadat under flytt/transport.

Som kund har du mycket att vinna på att anlita en flyttfirma som förhåller sig till Bohag 2010, eftersom du kan veta att det är en seriös flyttfirma du har att göra med. Här kan du läsa mer om och gå igenom en liten del av det som ingår i Bohag 2010, hela avtalet finns även som nedladdningsbar PDF.

FÖRSÄKRING & ANSVAR ENLIGT BOHAG 2010

När vi gör upp ett avtal kring en flytt med dig som kund så håller vi oss till de bestämmelser som upprättats Sveriges Åkeriföretag (SÅ), Sveriges Möbeltransportörers Förbund (SMF) och Konsumentverket; den så kallade Bohag 2010. Här nedan går vi igenom ett par delar när det kommer till våra olika ansvar utifrån just Bohag 2010.

VÅRT ANSVAR SOM FLYTTFIRMA

När ni anlitar oss på Kvalitetsflytt så är ert bohag försäkrat genom oss och vår försäkring, under hela flytten. Detta gäller oavsett vem som utför flytten eller med vilka bilar flytten genomförs. Genom oss är ditt bohag försäkrat i Sverige, Norden samt Västeuropa under hela vår hantering vid såväl lastning/packning samt under transport och lossning och eventuellt uppackning.

  • Ert bohag är försäkrat ändå upp till 10 miljoner kr (minst 20 basbelopp, alltså minst ca 900 000 SEK.)
  • Maxbeloppet går att höja till extra kostnad, kontakta oss då för en offert.
  • Om du har något som har ett värde över ett halvt prisbasbelopp (ca 22 000 kr) så är det din skyldighet som kund att informera oss om detta.
  • ur försäkringssynpunkt behöver det eventuellt tecknas en tilläggsförsäkring för specifikt gods, alternativt att det utförs en specialhantering av det specifika godset, ex packning eller liknande.

 

EXEMPEL PÅ DITT ANSVAR SOM KUND

Även om Vi som flyttfirma är ansvarig för dina möbler, lådor och annat som flyttas så ska du vara medveten om att du som kund ansvarar för att allting packas på bästa sätt för att minimera skaderisk. Om något skadas under flytten och det kan antas bero på dålig förpackning så har inte flyttfirman något ansvar här. Se därför till att skydda ömtåliga saker noggrant för att de ska kunna klara av en potentiellt skakig flyttbil på väg mot sin nya adress.

SANNOLIKT SVERIGES MEST REKOMMENDERADE FLYTTFIRMA