Bokningspolicy - Kvalitetsflytt

Välkommen till Kvalitetsflytt! Vi är glada att du valt oss för din flytt. Här nedan finner du viktig information om våra villkor och tjänster som en del av vår bokningspolicy.

Möblering och Utplacering

  • Grov Möblering: I vårt standardpris ingår grov möblering av din nya bostad enligt dina anvisningar. Vi placerar även flyttlådor och övriga föremål på en strategisk plats under inbärningen.
  • Utplacering: Utplacering av möbler är inte inkluderat i fastpriset utan erbjuds som en tilläggstjänst.

Volym och Prisjusteringar

Vi har beräknat volymen på ditt bohag baserat på din specifikation och vår erfarenhet. Om bohaget visar sig vara större än beräknat, justeras priset enligt avtalet.

Lastnings- och Lossningsavstånd

Informera oss om lastnings- och lossningsavståndet överstiger 10–15 meter. Detta inkluderar även loftgångar och svårigheter med parkering i större städer.

Ömtåliga Föremål

Du ansvarar för eventuella skador som beror på egen packning eller demontering. Vi rekommenderar att du tecknar en egen objektförsäkring. Ansvaret övergår till oss när vi utför packning och emballering.

Packning i Flyttlåda

När vi packar, tar vi fullt ansvar. Packar du själv, ansvarar du för korrekt packning. Använd gärna bubbelplast eller makulatur i stabila flyttlådor.

Försäkring

Ditt bohag är försäkrat upp till ett maxbelopp på 10 miljoner enligt Bohag 2010.

Skador

Eventuella skador hanteras av oss i samråd med vårt försäkringsbolag.

Möbler och Förberedelser

Vissa möbler och föremål kan behöva demonteras eller skyddas av dig för att undvika skador. Vi har filtar i våra bilar för skydd, och extra känsliga möbler bör du förbereda med bubbelplast eller liknande. Vi kan även genomföra detta arbete och ta på oss ansvaret om du beställer våra tjänster för detta.

Tunga Föremål

Informera oss vid bokningen om du har tunga föremål som pianon eller kassaskåp. Extra avgifter kan tillkomma.

Dyrbart Innehåll

Föremål med högt värde (över 22 000 kr) ska anmälas vid bokning. Vi flyttar inte smycken eller liknande värdeföremål.

Flyttstädning

Vi följer checklista från mäklarsamfundet och hyresgästföreningens avflyttningsregler. Se bilaga för detaljer.

Priser och Rut-Avdrag

Våra priser inkluderar moms. Vi hanterar Rut-avdraget med Skatteverket. Se till att du är berättigad till Rut innan bokning.

Avtalet

Eventuella avvikelser från avtalet justeras enligt vår prislista eller enligt Bohag 2010.

Bortforsling

Vi erbjuder bortforsling av överblivna möbler och lösöre för en fast avgift plus en variabel återvinningsavgift.

Tack för att du väljer Kvalitetsflytt för din flytt! För mer information eller vid frågor, vänligen kontakta oss.

Avbokning

Avbokningen av våra tjänster ska ske fem dagar innan planerads arbetet påbörjas för att kunna anses som en giltig avbokning.

  • Om avbokning sker tre dagar innan arbetet påbörjas debiteras kunden med 50 % av offertens pris.
  • Om avbokning sker två dagar innan arbetet påbörjas debiteras 75 % av offertens pris.
  • Om avbokning sker samma dag eller en dag innan debiteras hela offertens pris.

SANNOLIKT SVERIGES MEST REKOMMENDERADE FLYTTFIRMA