Integritetspolicy och Cookies

Varför har vi en integritetspolicy?

Kvalitetsflytt i Sverige AB värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss och vår användning av så kallade cookies.
Denna policy gäller för alla uppgifter som samlas in i samband med att du gör ditt köp av oss och i samband med att du använder vår websida. Gällande integritetspolicy finns även tillgänglig på vår hemsida.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Kvalitetsflytt i Sverige AB, Org.Nr: 556637-6710, med adress BOX 985, 501 10 Borås, telefonnummer 0771-21 01 01 är ansvarig för behandlingen av dina uppgifter (personuppgiftsansvarig).
Du kan kontakta vårt dataskyddsombud genom att ringa till telefonnummer 0771-21 01 01 eller skicka ett e-postmeddelande till info@kvalitetsflytt.se

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De uppgifter som vi behandlar är de uppgifter som du har lämnat till oss, som vi samlar in via vår webbplats eller från en tredje part, t.ex. information som vi får från olika tredjepartsleverantörer inom ramen för annonsnätverk.

Uppgifter som du har lämnat till oss: När du ingår ett avtal hos oss kommer du att lämna viss information om dig till oss. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar. Informationen du lämnar kan vara till exempel ditt namn, dina kontakt- och adressuppgifter, dina personliga preferenser och ditt telefonnummer.

Uppgifter som vi har samlat in från dig: Vi kommer att behandla uppgifter om ditt om ditt ingångna avtal. När du besöker vår webbplats kommer vi även automatiskt samla in dina uppgifter, till exempel information om din IP-adress och vilka tjänster och sidor du besökt på vår sajt. Vi kan även komma att behandla uppgifter om dig som vi i marknadsföringssyfte, eller för att förbättra din kundupplevelse hos oss, har köpt eller fått tillgång till från offentliga register och databaser.

För vilka ändamål behandlar vi dina uppgifter?

Marknadsföring av våra produkter via e-post
Om du har lämnat ditt samtycke till detta i samband med att du genomfört ett köp så kommer vi även använda ditt namn och din e-postadress för att marknadsföra våra produkter via e-post genom utskick av nyhetsbrev och kampanjerbjudanden. Vi kommer även skicka ut vårt nyhetsbrev om du har begärt detta särskilt via formuläret för detta på vår hemsida. För att du ska få erbjudanden som känns relevanta för just dig så kommer vi i vissa fall anpassa innehållet i marknadsföringen med hjälp av Profileringsdata (förklaring av vad detta innebär finns nedan). Den rättsliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är ditt samtycke som du inte behöver lämna för att kunna genomföra ett köp.

Profilering
När du använder vår hemsida kommer vi automatiskt att samla in och analysera din IP-adress, sidor du besökt, tjänster som du har visat intresse för och ditt surfbeteende på vår sajt (”Profileringsdata”). I detta arbete använder vi oss tex av verktyget Google Analytics. Vår analys av Profileringsdata ger oss ökad kunskap och förståelse om våra kunder i allmänhet och möjliggör även att vi kan presentera erbjudanden direkt på vår hemsida som vi tror är relevanta för dig (så kallad profilering). Den lagliga grunden för denna personuppgiftsbehandling är vårt legitima intresse av att kunna utveckla vår affärsverksamhet och att kunna marknadsföra produkter till dig som vi tror att du kan vara intresserad av.
För att hindra att information om dig sparas via Google Analytics kan du använda ett webbläsartillägg som du hittar här.
Om du har samtyckt till att ta emot marknadsföring via e-post kommer vi som beskrivits ovan även att använda oss av resultatet av vår analys av Profileringsdata för att kunna anpassa våra marknadsföringserbjudanden till just dig.

Vilka kan få tillgång till dina uppgifter?

Dina uppgifter behandlas som utgångspunkt endast av oss. Vi kan även komma att dela din information med våra leverantörer i enlighet med nedan.

Var behandlas dina uppgifter geografiskt?

Vi och våra leverantörer behandlar dina personuppgifter inom EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

För bokföringsändamål sparar vi i enlighet med gällande bokföringslagstiftning information om vårt avtal med dig i sju år.
Om du lämnat ditt samtycke till att ta emot marknadsföring via e-post från oss kommer vi att spara ditt namn och din e-postadress för detta ändamål tills du avregistrerar dig eller ber oss sluta kontakta dig eller motsätter dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.
Dina personuppgifter kan sparas längre än vad som angetts ovan i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.
Profileringsdata raderas efter 6 mån från insamling eller tidigare om du motsatt dig profilering på det sätt som framgår av nästa stycke.

Hur kan du påverka vår behandling av dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av uppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke innebär att vi inte kommer fortsätta att behandla dina uppgifter för det ändamål som ditt samtycke avsåg och att vi raderar uppgifterna i fråga – såvida vi inte behöver dem för något annat ändamål enligt denna integritetspolicy. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter för direktmarknadsföring och/eller profilering. Om du meddelar oss att du motsätter dig att vi behandlar dina uppgifter för ändamålen direktmarknadsföring och/eller profilering kommer vi att upphöra med behandlingen av dina uppgifter för dessa ändamål och radera berörda uppgifter – såvida vi inte behöver fortsätta behandla uppgifterna i fråga för något annat ändamål i enlighet med denna integritetspolicy.

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att utan kostnad få tillgång till information om vilka uppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina uppgifter. Om du vill ha sådan information kan du begära detta genom att kontakta oss per post eller e-mail. Våra kontaktuppgifter framgår ovan. Fram till den 25 maj 2018 behöver du enligt lag för att ta del av de uppgifter som vi behandlar om dig ansöka om detta skriftligen genom en handling som är undertecknad av dig personligen.
Du har under vissa förutsättningar även rätt att begära radering eller begränsning av dina uppgifter eller invända mot vår behandling. Du har också rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av uppgifter.
Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de uppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Hur använder vi cookies?

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats meddelas om cookies används. När du besöker denna webbplats sparas cookies på din dator. Dessa cookies är dels s.k. sessionscookies. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Via verktyget Google Analytics sparas även så kallade permanenta cookies med en maximal livstid på två år.
Om du inte accepterar användning av cookies kan du ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies eller så att den informerar dig om en webbsida använder cookies. Om du stänger av cookies kommer du inte att kunna handla, eftersom kundkorgen kräver cookies för att fungera. Du kan däremot titta runt i butiken utan att ha cookies aktiverat.

SANNOLIKT SVERIGES MEST REKOMMENDERADE FLYTTFIRMA